Margaréta Református Óvoda játszótér

Mókus csoport

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok: Biróné Bayer Adrienn /Toderóné Rajkai Krisztina
Dajka: Bogyóné Nagy Judit

A mókus lehet vörös és fekete, egyszínű és csíkos, kicsi és nagy.
A mi csoportunk is ilyen.
Vidám csoport vagyunk. A csoport életét a mindennapokban áthatja a derű,
vidámság, a jó hangulat. Fontos számunkra a gyermekek érzelmi biztonságának
kialakítása, a közösségi élet legfőbb szabályainak elsajátítása, a társas
kapcsolatok alakítása. Gyermekeinkre jellemző az egymás iránti tisztelet és
elfogadás.
Célunk, hogy szeretettel, megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a
gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük velük
az óvodát, és a csoportból igazi közösséget varázsoljunk.
A megújult komfortos épületben csoportszobánk tágas és világos, az óvónők
kreativitásának köszönhetően hangulatos. Tárgyi felszereltsége gazdag, a
különböző korosztály számára biztosítottak a nyugodt játék feltételei. Különös
figyelmet fordítunk, hogy olyan pedagógiai eszközöket vásároljunk, melyek
kiválóan alkalmasak a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre. Sokat
mesélünk, bábozunk, dramatizálunk, mely tevékenységekbe a gyermekeket is
bevonjuk, mert a gyermeki lélek, a játék után, a mese varázsában bontakozik ki
leginkább.
Fontosnak tartjuk a hagyományápolást, a jeles napokat. Mindennapi
tevékenységeinkbe beleszőjük a hitéleti nevelést, áhítatokat, rövid imákat,
bibliai foglalkozásokat.
Közös programokkal, önfeledt játékkal biztosítunk gyermekeink számára vidám
óvodai életét és szeretnénk, hogy sok felejthetetlen élménnyel legyenek
gazdagabbak, jó alapokat kapjanak az iskolai élethez.

 

“Reménykedj az Úrban, maradj az Ő útján!”

Zsoltárok 37,34

 

Felhők
footer-háttér