Margaréta Református Óvoda játszótér

Mókus csoport

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok: Biróné Bayer Adrienn /Toderóné Rajkai Krisztina
Dajka: Bogyóné Nagy Judit

Mókus csoport vagyunk mi,
sokat tudunk tornázni,
mesélünk és éneklünk,
jókat játszunk, nevetünk!

Eleven, vidám nyüzsgő csoportunk szereti a mozgásos tevékenységeket, játszunk, mesélünk és körjátékozunk. Így telnek a mindennapjaink. Csoportunk életét a mindennapokban áthatja a derű, jó hangulat és az egymáshoz való tisztelet. Csoportunkban a gyermekek érzelmi világára építünk, figyelembe vesszük az egyéni bánásmód elvét, az alkotó készség fejlesztését. A csoportszobában megfelelő feltételeket biztosítunk az elmélyült, tartalmas szabadjátékra. Fontosnak tartjuk, hogy minél többet tartózkodjunk a szabadban, ezért ha tehetjük mozgásos tevékenységeket, játékokat és rövidebb sétákat szervezünk a gyermekeknek.

Nagycsoportos gyermekeink segítséget nyújtanak a mindennapjainkban, a gondozási teendők elvégzésében és a kicsik beilleszkedésében.

Fontosnak tartjuk a hagyományápolást és a jeles napokat, ilyenkor tartalmas programokat, maradandó élményeket szervezünk gyermekeinknek. Mindennapi tevékenységeinkbe beleszőjük, a hitéleti nevelést /áhítatokkal, rövid imákkal, biblia foglalkozásokkal/.

Ez tehát a mi csoportunk, ezért jó, hogy idejárunk!

 

“Reménykedj az Úrban, maradj az Ő útján!”

Zsoltárok 37,34

 

Felhők
footer-háttér