Margaréta Református Óvoda játszótér

Maci csoport

Margaréta Református Óvoda-Kétnyelvű német nemzetiségi csoport.

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok:
Gili-Kovács Szilvia / Szilvi néni/ Tarjáni Klaudia /Klaudia néni/
Dadusunk: Vörös Anikó /Anikó néni/

Vidám, nyüzsgő csoportunk szereti a mozgást, mondókázást, éneket és a táncot. Fontosnak tartjuk a mozgásigényük kielégítését és a szabad levegőn való mozgást, játékot, ezért ha csak tehetjük, minden nap kinn vagyunk az udvaron.

A nagyobb gyerekek mintát adnak a kisebbeknek, segítik őket a csoportszokások megismerésében, megkönnyítik az új kicsik számára a beilleszkedést. Csoportunkban a gyermekek érzelmére építünk, hangsúlyozzuk az egyéni bánásmód elvét, az alkotó készség fejlesztését. A mindennapi életünket áthatja a vidámság, jókedv, derű és a családias hangulat.

A csoport életében meghatározó szerepet kap a kétnyelvű nevelés. Célunk a német nyelv megismertetése, megszerettetése, a pozitív attitűdök kialakítása, a német nemzetiségi hagyományok ápolása. A gyerekek a mindennapi tevékenységek által, játékosan ismerkednek meg a német nyelvvel. Törekszünk a tevékenységek komplex megvalósítására, mindezt segítik a mondókák, versek, dalok tanulása, mesék jelenléte a csoportban. Megismerkednek az alapvető élelmiszerekkel, megtanulják az udvariassági formákat, nagycsoportra megtanulják párszavas mondatokban németül kifejezni szükségleteiket. Témaköreink kötődnek a magyar foglalkozások anyagához.  Nyelvi nevelésünk során előnyben részesítjük a játékos módszereket, alapja a tevékenység és önkéntesség. A hagyományápolás keretein belül megismerkednek a gyerekek a német nemzetiségi népszokásokkal és táncokkal. A napszakokhoz tartozó verses imádságainkat német nyelven is elmondjuk. Mindennapi áhítataink bensőséges perceiben közelebb kerülünk az Úrhoz és egymáshoz.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Zsoltárok 69,31

Felhők
footer-háttér