Margaréta Református Óvoda játszótér

Maci csoport

Margaréta Református Óvoda-Kétnyelvű német nemzetiségi csoport.

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok:
Gili-Kovács Szilvia / Szilvi néni/ Tarjáni Klaudia /Klaudia néni/
Dadusunk: Vörös Anikó /Anikó néni/

Továbbra is vidám, nyüzsgő csoport a Maci. Ahol kicsitől a nagyig egytől egyig  arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát.  Elfogadással, türelemmel, megértéssel fordulunk egymás felé. Bátorítjuk, támogatjuk a gyermekeket személyiségük kibontakoztatásában.

Sok időt töltünk a szabadban, teret adva a mozgásnak, a kirándulásnak, sétának. Megfigyeljük a bogarakat, növényeket, természetet, ültetgetünk.  Óvjuk és megbecsüljük a környezetünket.

A csoport életében meghatározó szerepet kap a kétnyelvű nevelés. Célunk a német nyelv megismertetése, megszerettetése, a pozitív attitűdök kialakítása, a német nemzetiségi hagyományok ápolása. A gyerekek a mindennapi tevékenységek által, játékosan ismerkednek meg a német nyelvvel. Törekszünk a tevékenységek komplex megvalósítására, mindezt segítik a mondókák, versek, dalok tanulása, mesék jelenléte a csoportban. Megismerkednek az alapvető élelmiszerekkel, megtanulják az udvariassági formákat, nagycsoportra megtanulják párszavas mondatokban németül kifejezni szükségleteiket. Témaköreink kötődnek a magyar foglalkozások anyagához.  Nyelvi nevelésünk során előnyben részesítjük a játékos módszereket, alapja a tevékenység és önkéntesség. A hagyományápolás keretein belül megismerkednek a gyerekek a német nemzetiségi népszokásokkal és táncokkal. A napszakokhoz tartozó verses imádságainkat német nyelven is elmondjuk. Mindennapi áhítataink bensőséges perceiben közelebb kerülünk az Úrhoz és egymáshoz.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Zsoltárok 69,31

Felhők
footer-háttér